Contatti

FIDUCIARIO

PRESIDENTE

Luigi Annino

slowfoodenna@slowfoodenna.it

 

 

 

SEGRETARIO

VICE FIDUCIARIO

Simona Parrinello

info@slowfoodenna.it

 

 

 

TESORIERE

Eduardo Restivo

mail@slowfoodenna.it